Když si v jedné inkarnaci vyvinete okultní nebo jiné duchovní síly, udržíte si je v budoucích inkarnacích?

Sri Chinmoy: Většinou tyto síly hromadíte. Když duchovně zbohatnete v jedné inkarnaci, pak se v další inkarnaci stanete bohatšími — pokud své síly nezneužijete. Když zneužijete své síly, zmizí. Můj strýc z matčiny strany měl ohromnou okultní sílu. Lidé přicházívali a dotýkali se jeho nohou a prosili, aby jim pomohl. „Ó, prosím, uzdrav mou ženu. „ říkávali. „Umírá a já bez ní nemohu žít.“ Nebo: „Má kráva byla ukradena, prosím, pomoz mi dostat ji zpět.“ Tak používal svou okultní sílu, aniž by to konzultoval s Vůlí Boha, a postupně ji ztratil. Pak plakal k Matce Kálí a prosil, aby už mu okultní sílu znovu nedávala, protože ji pořád zneužíval a neměl čas na ni myslet. Ale Matka Kálí mu ji vždy vrátila. Chtěla, aby se naučil, jak její dary správně používat.

Nejdříve si můj strýc z matčiny strany myslel, že je soucitný, když pomáhá těmto lidem. Později viděl, že zneužíváním svého lidského soucitu jen vytváří více problémů, protože obvykle to byla Boží Vůle, že tito lidé trpěli karmou, kterou si sami vysloužili.