Může duchovní Mistr použít okultní sílu, aby zničil špatné síly a urychlil tak pokrok hledajícího?

Sri Chinmoy: V minulosti Mistři používali okultní sílu ne ani tolik k tomu, aby pozvedli vědomí hledajících, ale spíše aby zničili špatné síly. Ničení je velmi snadné. Zničit budovu trvá jen pár minut. Ale jestliže chcete budovu znovu postavit a vylepšit ji, trvá to velmi dlouho. Toto tělo, vitálno a mysl jsme stavěli po mnoho let. Je-li v těle, ve vitálnu, v mysli nějaké narušení, snažíme se jej vyléčit. Snažíme se dům spravit a učinit z něj dobrý, pevný dům.

To je to, co se duchovní Mistři dnes pokouší dělat. V minulosti neměli tento druh soucitu nebo trpělivosti. Řekli hledajícímu jednou nebo dvakrát, co musí udělat, a pak, když neposlechl, prostě ničili! Ve dvacátém století jsme o trochu moudřejší. Dáme někomu mnoho šancí, a když neudělá to potřebné, prostě ho necháme loudat se a loudat se, aniž by dělal mnoho duchovního pokroku. Část ničení od duchovních Mistrů nepřichází. Lidé někdy vidí, že během meditace vypadám velmi mocně. Možná jste mě někdy viděli, jak mocně jsem na někoho meditoval. Ale nemáte vůbec představu, jakou sílu byste viděli, kdybych otevřel své třetí oko!

Před mnoha lety, když jsem byl chlapec a žil jsem v ášramu, ukázal jsem tuto sílu nejsilnějšímu chlapci z ášramu. Byl mým blízkým přítelem, měl mne velmi rád, ale nevěřil v okultní sílu. Měl pocit, že všichni svámí a sádhuové jsou podvodníci. Trval jsem na tom, že někteří lidé mají okultní sílu, ale on mi nevěřil; vyzval mne, abych mu ji ukázal. Takže jsem byl chycen. Řekl jsem mu, aby přišel další den ráno do malé místnosti, kde jsem pracoval v knihovně. Když dorazil, požádal jsem ho, aby si stoupl ke zdi a pak jsem použil svou okultní sílu k tomu, abych odebral všechnu jeho sílu. Myslel jsem si, že prostě spadne na zeď a nic vážného se nestane. Ale po třech nebo čtyřech vteřinách se zhroutil u mých nohou naprosto v bezvědomí. Když se probral, byl vyděšen a utekl pryč. Řekl lidem, že jsem se ho pokusil zabít svýma očima. Potom se mne už pořád bál. Když mě viděl jít po chodníku, přešel na druhou stranu ulice. Tak jsem ztratil dobrého přítele, protože jsem zneužil okultní síly.

Kvůli své lásce k lidstvu svou okultní sílu v této inkarnaci příliš nepoužívám. Ale okultní síla existuje. Jen proto, že vy nemáte milión dolarů, nemůžete říci, že milionáři na zemi neexistují. Síla, kterou používám, abych pomohl svým žákům, není okultní síla, ale duchovní síla. Duchovní síla je nekonečně silnější než okultní síla, ale neničí a většinou trvá delší dobu, než zapůsobí. Okultní síla je jako zuřivá vlna, kdežto duchovní síla je jako oceán samotný. Takže můžete vidět rozdíl mezi mocnou, bouřlivou vlnou a celým oceánem.

Duchovní síla má jen jeden jediný úkol: pozvednout vědomí lidstva. Okultní síla toto nedělá, většinou ničí. Když je okultní síla správně užita a když je hledající připraven, mžiknutím oka může zničit špatné síly v hledajícím. Je-li však použita nesprávně, může být velmi ničivá nekontrolovatelným způsobem. Duchovní síla je pomalejší, ale pomalý a vytrvalý vyhrává závod.