Jak můžeme nejlépe ztělesňovat tvé světlo, učíme-li tvoji filozofii ve třídě?

Sri Chinmoy: Pokud učíš moji filozofii, musíš dělat dvě věci. Před tím, než jdeš do třídy, medituj nejméně patnáct minut. Ve tvé blízkosti by neměl být nikdo — žádní kolegové, nikdo. Musíš cítit, že není nikoho kromě tebe a mé Božskosti. Medituj na moji Božskost, jež je také tvojí Božskostí. Moje nejvyšší Božskost a tvá nejvyšší Božskost jsou totožné.

Poté, když hovoříš o mé filozofii, musíš cítit, že mluvím tvým prostřednictvím. A když se díváš na studenty, musíš cítit, že oni jsou skutečně já. Na jedné straně jsem mluvčím v tobě a skrze tebe. Na druhé straně jsem posluchačem prostřednictvím publika. A tak pokud jsi schopna cítit, že já hovořím prostřednictvím tebe a také tě poslouchám, získáš obrovskou vnitřní sílu.

Vycházím z tebe a také do tebe vstupuji. Vycházím z tvého srdce a vstupuji do srdcí hledajících. A naopak vycházím ze srdcí hledajících a vstupuji do tebe. Ciť, že z tebe vycházím k hledajícím jako duha a přicházím od hledajících zpátky k tobě. Nebo můžeš cítit, že mne vysíláš do celého světa a přijímáš zpět celý svět. Z vnitřního světa mne vynášíš do vnějšího světa a odtud mne opět přivádíš zpět. Pokud můžeš cítit moji přítomnost jedním z těchto způsobů, budeš schopna inspirovat své studenty a sama sebe budeš inspirovat nanejvýš jasným způsobem. Pak budeš schopna učinit nejrychlejší pokrok a také lidé, kteří si tě přišli poslechnout, budou schopni učinit nejrychlejší pokrok.