Měli bychom během naší meditace myslet na štěstí?

Sri Chinmoy: Je v pořádku, pokud chceš meditovat na štěstí. Jestliže ale během své meditace myslíš na život potěšení a nazýváš jej štěstím, pak je to jako používat nůž nesprávným způsobem. Namísto nakrájení manga a rozdělení se o něj s ostatními pouze zraníš sama sebe. Pokud během své intenzivní meditace získáváš potěšení z nebožských myšlenek nebo si uchováváš špatné síly nebo nápady, pak pouze zesiluješ jejich intenzitu. Proto buď opatrná. Pokud se během tvé meditace objeví špatné myšlenky, jestliže je nemůžeš kontrolovat, přestaň prostě meditovat. Běž a vypij sklenici vody nebo dělej něco jiného.

Musíš se ptát sama sebe, co chceš od duchovního života. Jestliže chceš štěstí, duchovnost je odpovědí. Ale toto štěstí přichází, pouze jsi-li připravena učinit Nejvyššího šťastným Jeho vlastním Způsobem. Nezáleží na tom, kolika způsoby tě Bůh těší, nebudeš šťastná, pokud jedním určitým způsobem Boha stále netěšíš. Bůh je připraven tě učinit šťastnou tvým vlastním způsobem opět a opět, tisíci způsoby. Ale láska tvé duše k Bohu je tak velká, že pokud se ti nedaří těšit Boha, byť jen v jedné věci, tvá duše nebude šťastná. A jestliže není tvoje duše šťastná s tvým tělem, vitálnem, myslí a srdcem, ty sama nemůžeš být nikdy šťastná. Tvá duše chce být na tebe mimořádně, mimořádně, mimořádně hrdá. Pokud tvoje tělo, vitálno a mysl dělají špatné věci, tvá duše se pokouší ukáznit tyto neukázněné členy své rodiny a inspirovat je.

Vedeš duchovní život, protože chceš štěstí. Pokud by duchovní život nepřinášel štěstí, kdo by byl takovým hlupákem a žil duchovně? Sladíš-li se s Božím živoucím dechem, vstoupíš-li do Božího Dechu a staneš se jeho neoddělitelnou součástí, štěstí se stane tvým vnitřním a vnějším jménem a získáš nekonečnou extázi a nekonečnou blaženost.