Část III

Skutečnou meditací je učinit tvého Vnitřního kormidelníka šťastným prostřednictvím poslušnosti.1

Sri Chinmoy: Skutečnou meditací je učinit tvého Vnitřního kormidelníka šťastným prostřednictvím poslušnosti. Toto je meditace, která je nanejvýš účinná: poslouchat svého Vnitřního kormidelníka. Pokud posloucháš svého Vnitřního kormidelníka radostně každou vteřinu, pak zde nemůže být žádná vnitřní horečka — žádný strach, pochyby nebo žárlivost — protože nemáš čas přemýšlet o těchto věcech.


  1. SCA 20-27. V den Akuliných narozenin, 10. května 1994, hovořil Sri Chinmoy o poslušnosti a poté ji požádal, aby mu položila několik otázek.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 2001.

Toto je 1064th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »