Část III

Skutečnou meditací je učinit tvého Vnitřního kormidelníka šťastným prostřednictvím poslušnosti.1

Sri Chinmoy: Skutečnou meditací je učinit tvého Vnitřního kormidelníka šťastným prostřednictvím poslušnosti. Toto je meditace, která je nanejvýš účinná: poslouchat svého Vnitřního kormidelníka. Pokud posloucháš svého Vnitřního kormidelníka radostně každou vteřinu, pak zde nemůže být žádná vnitřní horečka — žádný strach, pochyby nebo žárlivost — protože nemáš čas přemýšlet o těchto věcech.


  1. SCA 20-27. V den Akuliných narozenin, 10. května 1994, hovořil Sri Chinmoy o poslušnosti a poté ji požádal, aby mu položila několik otázek.