Je nějaký vyšší svět, kde vzniká poezie?

Sri Chinmoy: Ano. Když se vaše vědomí probudí nebo nějakým způsobem vstoupíte do těchto vyšších světů, shledáte, že vše už je napsáno. Abyste mohli jít do těchto vyšších světů, nemusíte realizovat Boha. Velký básník Rabindranáth Thákur to například dokázal. Také Sri Aurobindo, ačkoli on samozřejmě Boha realizoval. Já jsem s tímto začal, když mi bylo třináct nebo čtrnáct let. Některé z mých básní jsem opravdu nepsal já, prostě jsem viděl slova napsaná na zdi a přepsal jsem je. Několik básní, které jsem napsal v roce 1944, ke mně takto přišlo. Viděl jsem přesná slova, interpunkci, všechno. Tyto básně přišly z tohoto světa.

Není to tak, že bych ukradl slova někoho jiného. Byla všechna připravena v nějakém jiném světě, ale ještě nebyla projevena v tomto světě. Když dostanete inspiraci, přichází z vašeho srdce a z vaší mysli a také přichází z jiného světa. Jste jen poslem, který ji přenáší. Ale to, o čem mluvím, je ještě něco víc. Ve světě poezie jsou slova napsána — úplně napsána.

Někdy přijde bytost a diktuje. Sri Aurobindo řekl, že jedna z jeho knih jím vůbec nebyla napsána, ačkoli nesla jeho jméno, když byla vydána. Podle Sri Aurobinda ji od začátku do konce diktovala určitá bytost.