Poslední řádek v „Invocation“ říká: „Ty jsi jedna Pravda, jeden Život, jedna Tvář.“ Co znamená „jedna Tvář“ v této souvislosti?

Sri Chinmoy: Uvnitř Univerzálního Vědomí jsou milióny a miliardy tváří. Ve své vnější podobě je každá z těchto tváří odlišná, ale všechny mají stejnou Božskost. Božskost, kterou vidím ve vaší tváři, uvidím také v jeho tváři a její tváři. Když vidím v Univerzálním Vědomí mnoho jednotlivých tváří zaplavených světlem, vidím jen jednu Tvář. Pokud chcete spočítat jejich počet, jsou ne sčetné. Z fyzického pohledu mohu vidět mnoho, mnoho tváří. Ale z hlediska vyzařování Božskosti vidím jen jednu Tvář.