Proč duše přichází do popředí nejmocněji jen na naše narozeniny?

Sri Chinmoy: Kdo drží dveře zavřené? Místo abyste dali do své mysli krásné a božské květiny, dáváte tam odpadky. Když chce duše vyjít do popředí, myslíte, že bude inspirována přijít, když uvidí jen odpadky? Když místo krásné zahrady vidí pochybnost, strach, podezření, nedostatek víry a jiné nebožské věci přímo ve vaší mysli nebo v jiných částech vaší bytosti, proč by se měla obtěžovat vyjít do popředí? Ale když tam máte květiny nebo krásné a čisté myšlenky, pak duše určitě přijde. Takže musíte vidět, jakou připravenost máte k tomu vynést duši do popředí.

Duše některých lidí nemusí být tolik vyvinuté jako duše jiných. Ale někdy, i když duše není tak vyspělá, může být mysl nebo vitálno — podle svých schopností — duši poslušnější. Tito lidé mají více prostoty, protože neužívají mysl. Od začátku si nevyvinuli mysl, což je pro ně duchovně velká výhoda.

Stupeň duchovního vývoje není tou nejdůležitější věcí, pokud jde o to vynést duši do popředí nebo ji nechat vyjít do popředí. Lidé mohou být dost vyvinutí, ale z lenosti nebo nepozornosti nedělají to potřebné. Vím, že mléko mi dá lepší výživu než voda nebo citrónová šťáva. Ale z lenosti nebo lhostejnosti se nechci obtěžovat jít si koupit mléko do supermarketu. Protože mám citrónovou šťávu doma, neobtěžuji se jít do obchodu. Ale lenost není jediný problém. I když nejste líní, připravenost, ochota a dychtivost tu také musí být.