Co je to psychická bytost a co dělá?

Sri Chinmoy: Psychická bytost přichází z duše a je jejím zástupcem. Ne všichni mají psychickou bytost, záleží to na rozvoji duše. Když je duše velmi vysoce vyvinuta, pak psychická bytost přijde. Psychická bytost říká tělu, vitálnu a mysli, co mají dělat. Mohou naslouchat přímo duši, pokud chtějí. Ale někdy shledávají, že je snazší naslouchat psychické bytosti než duši. Duše je šéf a psychická bytost je jejím roztomilým dítětem. Šéf říká svému malému dítěti, aby se předvedlo a řeklo úředníkům, co chce, aby dělali. Někdy se stává, že úředníci neradi poslouchají šéfa, ale když přijde jeho roztomilé dítě a řekne jim, co mají dělat, poslechnou. Nechají dítě, aby jim rozkazovalo, ale neposlechnou skutečného šéfa. Psychická bytost může podobným způsobem inspirovat tělo, vitálno a mysl, aby poslouchaly duši.

Psychická bytost je prostředníkem mezi duší a ostatními členy bytosti. Tak jako je duše spojením mezi Nejvyšším a zbytkem bytosti, je i psychická bytost spojením mezi duší na jedné straně a tělem, vitálnem, myslí a srdcem na straně druhé. Duše je odvěká, ve zjevu se ale vývoj psychické bytosti zastaví, když jí je sedmnáct nebo osmnáct let. Psychická bytost se může jevit jako dítě, kterému jsou dva nebo tři roky či více; plně rozkvetlá psychická bytost se ale bude jevit jako sedmnácti nebo osmnáctiletá, ne starší.