Co se stane s psychickou bytostí, když tělo zemře?

Sri Chinmoy: Nejdříve jde do jemné psychické úrovně, pak do jemné vitální a pak do jemné mentální úrovně. Poté, co projde mentálním obalem, jde odpočívat na své pravé místo — do srdce. Když je potom duše připravena se reinkarnovat, bere si tu samou psychickou bytost. Duše si nevezme to samé srdce, tu samou mysl nebo to samé vitálno. Jestliže bylo tělo, vitálno a mysl čisté, duše si vezme jejich podstatu s sebou na zem. Jinak si duše nevezme žádnou část těla, vitálna nebo mysli, kterou měla předtím. Ve vyšších oblastech může psychická bytost jít a navštívit duši, kdykoli chce. Jsou jako rodič a dítě.