Ode dne, kdy jsem přišel na cestu, mám starost o vaši bezpečnost na veřejnosti. Jak mohu zajistit, aby má starost pouze nezvala špatné síly?

Sri Chinmoy: Síla starosti nepomáhá. Jen síla lásky pomůže. Kdykoli do vaší mysli přijde myšlenka, že budu napaden, ciťte, že z mého srdce vychází nesmírná láska, a okamžitě se do ní snažte vstoupit. Vstupte do mého srdce a snažte se získat tolik pevné lásky, kolik je jen možné. Jakmile z mého srdce získáte velké množství pevné lásky, snažte se ji pak rozšířit, tak aby celá místnost byla zaplavena mou láskou. Mnoho lidí v místnosti bude schopno přijmout tuto lásku, kterou nabízíte. A jsou-li zde špatné prvky, které mě chtějí napadnout, budou přinuceny odevzdat se síle mé lásky. Síla mé lásky je všemocná, protože přichází z mé duše. Může snadno porazit jakékoli nebožské síly nebo ničivé síly. Budou buď osvíceny, nebo zastrašeny.

Od té doby, co jsem přišel do Ameriky, nepřátelské nebo ničivé síly se mne tolikrát pokoušely napadnout, když jsem dával přednášky nebo koncerty nebo když jsem byl na jiných veřejných místech. Ale nikdo nemůže zabít toho, koho chce Bůh ochránit. Na druhou stranu, když Bůh cítí, že něčí čas nadešel, kdo ho pak může zachránit? Pán Krišna byl velmi, velmi silný, ale jeho slabým místem byla pata nohy. Když byl pro něj čas odejít, šíp lovce vnikl do paty jeho levé nohy a otrávil ho.