Jaký je nejlepší způsob, jak být šťastný?

Sri Chinmoy: Stále se srovnáváte s druhými. Stojíte přede mnou a já se dívám přímo na vás. Vy se také díváte na mne, ale vaše mysl odešla na rybí trh a pohybuje se sem a tam. Zoufale se pokoušíte zůstat buď v zahradě svého vlastního srdce, nebo v zahradě mého srdce. Ale vaše mysl říká: „Ó, on nebo ona dostává více požehnání, více soucitu, více lásky, více zájmu než já.“ Někdy to vaše mysl nedělá vědomě, ale děje se to nevědomě. Dokonce i když se dotknete ohně nevědomě, spálíte si ruku.

Možná, že v tu chvíli, když se na vás dívám, vědomě nemyslíte na druhé. Ale deset dnů nebo deset týdnů nebo deset měsíců jste tak činili vědomě. Nyní je to nevědomé, ale co tehdy, kdy jste na druhé mysleli vědomě, když jste byli doma nebo v kanceláři? Kdybyste si pokaždé zapsali, kdy jste během dne mysleli na Boha, byli byste šokováni tím, kolikrát jste zároveň mysleli na někoho jiného s žárlivostí nebo soupeřivostí. Když je tomu tak, v tu chvíli nemyslíte na Boha nebo na svého Gurua. Myslíte na to, jak se učinit šťastnými svým vlastním způsobem.

Vždy říkám, že žádná lidská bytost nikdy nemůže být šťastná tak, že se bude pokoušet učinit se šťastným nebo šťastnou. To je absurdní! Štěstí je jako nejchutnější mango. Mango roste na mangovníku, nemůžete si je sami vyrobit. Když nevylezete na strom, abyste mango získali, nebo nepočkáte u paty stromu, až jedno spadne, jak jej chcete získat? Právě teď nejste s to na strom-Boha vyšplhat — nevíte jak. Ale váš Guru ví, jak na strom-Boha vyšplhat. Když nepočkáte na svého Gurua, až vám přinese to nejchutnější ovoce, které vám dá nekonečnou radost, pak jak jej chcete získat? Chcete radost, ale nemáte schopnost ji sami získat a nemáte neochvějnou víru v člověka, který vám ji může přinést.

Lidé říkají: „Už jsem s tebou tolik let, a přesto jsem nešťastný.“ Ale ono to trvá, než Mistr sestoupí dolů s ovocem štěstí. Abyste dosáhli pozemských věcí, trvá to dlouho. Abyste získali doktorát, trvá to dvacet nebo i více let. A ani potom nejste spokojeni. Chcete ještě další znalosti, a tak získáte své PhDr. A dokonce i pak jste nespokojení, protože vnitřně cítíte, že můžete mít více moudrosti, více světla, více znalostí. A tak pokračujete ve studiu, jen abyste získali pozemské znalosti.

Získat nebeskou znalost neboli osvícení — znalost, která vás sjednocuje s Nejvyšším, s Absolutním Nejvyšším, s Univerzálním Vědomím — trvá nekonečně déle. Myslíte si, že se tak stane za rok, za deset let nebo dokonce za třicet let? Ó Bože, tak to není! Stát se skutečným hledajícím a milovníkem Boha trvá inkarnaci za inkarnaci. Dosáhnout vědomé, stálé, bezesné a bezdeché jednoty s Boží Vůlí není jako vypít vodu. Chce to čas a obrovskou trpělivost. Nejsou to jen mí žáci, ale také žáci jiných Mistrů, kteří nemají tento druh trpělivosti.

Snažím se vše pro své žáky zjednodušit, ale oni se snaží vše učinit složité. Řeknu: „Přijďte a dejte mi květinu, nebo prostě jen přijďte ke mně.“ Ale oni řeknou: „Když jen přijdu ke Guruovi nebo mu jen dám květinu, je to moc snadné! Abych dokázal, jak moc jej miluji, nejdříve si useknu ruce a nohy; vyloupu si oči.“ To je to, co se děje. Řekl jsem vám, že abyste dokázali svou lásku ke mně, musíte si vyloupat oči nebo si useknout ruce a nohy? Ne, jen jsem vás požádal, abyste ke mně přišli s čímkoli, co máte a co jste, ať jste ve svém nejčistším vědomí, nebo ve svém nejhorším vědomí.

Staral se Pán Krišna, když hrával na flétnu, o to, co v tu chvíli dělají gópie? Ať už krmily své děti nebo dělaly domácí práce, když uslyšely flétnu, prostě okamžitě běžely za Krišnou. Volání přišlo! Také ve vašem případě volání přišlo. Řekl Mistr, že musíte udělat obrovské oběti? Ne, Mistr neříká: „Obětuj a pak ke mně přijď.“ On jen říká: „Přijď ke mně!“

Jak už jsem řekl, cesta je prostá a metoda je prostá. Mistr vám řekne, abyste udělali něco prostého, ale vaše mysl se to snaží zkomplikovat, aby dokázala, kolik dokážete obětovat. Duchovní život je záležitostí jednoty s Vůlí Nejvyššího. Bůh dal každému žákovi zdravý rozum. Když Mistr řekne: „Pojď sem!“ nemusíte ztrácet čas hledáním květiny nebo sklenice vody nebo kousku cukroví, které byste mu přinesli. Ne, prostě přijďte!

Je to samotná jednota s Vůlí Nejvyššího, která vás může učinit skutečně šťastnými. Když se řídíte jen svou vlastní vůlí, na chvíli můžete mít určitý druh štěstí, který pochází z vitálního potěšení. Ale brzy uvidíte, že toto vitální potěšení je jako ostrý nůž. Za den nebo měsíc nebo několik let vás ten nůž probodne. Jakmile jednou vstoupíte do duchovního života, pak pokud jste dobří žáci, nemůžete z něj uniknout. Vaše vlastní upřímnost se bude stále snažit učinit vás dokonalými, což znamená těšit Nejvyššího Jeho vlastním Způsobem. Pokud se budete pokoušet být šťastní jinými způsoby, nikdy nebudete šťastní. Můžete se modlit pro ochranu — pro svou ochranu, pro ochranu vašeho Mistra a pro ochranu světa. To je velmi dobrá věc. Budu velmi šťastný a vděčný, budete-li se modlit pro ochranu. Ale úplně, úplně nejlepší je stát se jedním s Vůlí Nejvyššího. To učiní vás i mne nekonečně šťastnější. Skutečné štěstí musí být pro mé žáky, ale i pro žáky jiných Mistrů a také pro hledající bez Mistra v jednotě s Boží Vůlí. Jen skrze jednotu s Boží Vůlí můžeme mít vnitřní mír a pravé štěstí. Uvědomil jsem si tuto největší pravdu, jiní si ji také uvědomili. Není žádný jiný způsob, jak být šťastný.