Jak mohu poznat, kdo skutečně jsem?

Sri Chinmoy: Ramana Maháriši, jenž byl jedním z indických Himalájských duchovních Mistrů, měl jen jednu otázku: „Kdo jsem já?“ Následoval jógu poznání nebo moudrosti. Nehledě na to, jak kdokoli odpoví na tuto otázku, odpověď bude jeho oddanými, a dokonce i mnou nazvána špatnou nebo neodpovídající, neboť na ni nelze odpovědět pouhými slovy.

Budeme-li se pokoušet odpovědět si na tuto otázku svou lidskou myslí, svým lidským intelektem, svou lidskou moudrostí nebo vnímáním, pak to bude vždy chybné. V našich životech jsme se setkali s tolika odrazujícími a nepovzbudivými zkušenostmi. Žijeme-li v mysli, myslíme si: „Nedosáhl jsem toho a toho. Nevrostl jsem do toho a toho. Na cestě ke svému cíli jsem udělal milióny chyb. Tak jak se mohu považovat za dítě Boha?“

Ale když naše odpověď přichází ze srdce, řekneme: „Náležím jen svému Pánu Milovanému Nejvyššímu. On je aspirací mého srdce, On je realizací mého života, On je mým Vším.“ V tu chvíli neužíváme mysl, abychom viděli, změnili a ohraničili Stvořitele, jehož nazýváme Transcendentálním Já. Užíváme své srdce, abychom cítili, rozšířili se a vrostli do svého vlastního Nejvyššího, jenž je naší vlastní Transcendentální Hloubkou i naší Univerzální Délkou. Takže když mohou mí žáci neustále odpovídat na tuto otázku „Kdo jsem já“, užívaje sladkost srdce, oddanost srdce, sebedávání srdce, pak musí být osvíceni a naplněni.