Myslí si někdy Nejvyšší, že udělal nějaké chyby, když stvořil svět?

Sri Chinmoy: Když jsem ve svém rozpustilém vědomí, možná vtipkuji a říkám, že udělal tu nejhorší chybu. Ale když mluvím vážně, když neříkám nesmysly nebo si ani nepředstavuji nesmysly, cítím, že můj Pán Milovaný Nevyšší nikdy neudělal žádnou chybu a nikdy neudělá žádnou chybu. Pro Něj neexistuje nic takového jako chyba. Pro Něj existuje jen jedna Skutečnost: Sen. Tím On je. Když se podíváme na Boha-Sen z různých úhlů, nazveme tyto úhly skutečnostmi. Ale vlastně je to Sen, který je v procesu rozkvétání do skutečnosti. To, o čem si myslíme, že je skutečnost, ve vnitřním světě neexistuje. Existuje pouze Sen.

Můžete říci, že Bůh má milióny a miliardy Snů, anebo jen jeden Sen. Je to jako strom, který vytváří nesčetné listy, květy a plody. Strom, kterým je Bůh, ztělesňuje univerzální Sen a také všechny jednotlivé Sny. Takže Bůh Sám je Snem, který rozkvétá v každém okamžiku, Snem, který ztělesňuje Vizi Věčnosti, Srdce Nekonečnosti a Život Nesmrtelnosti. Tento Sen má v sobě sílu vůle, nadšení, vizi, stvoření, projevení — všechno. Takže jak by mohl tento Sen udělat nějakou chybu? Když je nejvyšší Absolutní Pán Vším, jak může udělat chybu? Když se Jej pokusíme rozdělit do oddělených aspektů, které může mysl uchopit, pak řekneme, že některá Jeho část je krásnější než jiná. Když ale vidíme a cítíme Jeho Celistvost, vidíme, že je nekonečnou Dokonalostí a uvnitř Jeho Transcendentální Dokonalosti nemůže být žádná chyba.

Když se podíváme na něco, jako je krásná květina, díváme se na nijako na celek. Nedíváme se na to, jestli jsou všechny plátky dokonale tvarované. Jakmile spatříme květinu, její krása nás uchvátí. Její krása do nás vstoupí a učiní celou naši bytost sladší. To je zkušenost, kterou můžeme získat z obyčejné pozemské krásy pozemské květiny. Když vidíme nekonečnou a nesmrtelnou dokonalost nejvyššího Absolutního Transcendentálního Pána Nejvyššího, uvědomíme si, že nic z Něj nemůže být chybou. Jen musíme vědět, že uvnitř této drobounké planety Země chce hrát svou vlastní Píseň Věčnosti a tančit svůj vlastní Tanec Nesmrtelnosti.

V naší lidské mysli, kterou nazýváme „inteligentní“ myslí, si myslíme, že bychom dokázali stvořit lepší svět. Nebo si myslíme, že skutečnost, která se před námi tak přirozeně a spontánně představuje, musí být pozměněna nebo opravena. Ale děláme politováníhodnou chybu. Budeme-li se pokoušet vidět svět svým omezeným světlem, nikdy nebudeme spokojení. Neustále budeme na světu nalézat chyby a uvidíme nedokonalost všude kolem sebe.

Ale když jsme šťastní, cítíme, že vše, co Bůh je, a vše, co Bůh stvořil, je dokonalé. Jak se staneme šťastnými? Můžeme být šťastní jen ve svém vědomém a neustálém odevzdání Boží Vůli. Přistoupíme-li k Bohu s oddaností a odevzdáním, náš život se naprosto naplní štěstím. Když si ve svém srdci a životě vypěstujeme ohromnou sladkost, v tu chvíli cítíme, že vše okolo nás je buď dokonalé, nebo se vyvíjí vstříc dokonalosti. Když žáci Šrí Rámakrišny oddaně padali u nohou svého Mistra nebo se oddaně dotýkali prachu jeho nohou, cítili naprostou sladkost uvnitř své poklony. Oddanost je jako magnet, který přitahuje našeho Milovaného Pána do našeho vlastního srdce. A zatímco k sobě Boha přitahujeme svou oddaností, přitahuje nás k Sobě také On svým Soucitem. Takže jsou dva magnety, které působí: naše oddanost a Jeho Soucit. Tyto magnety jsou silnější než nejsilnější a sladší než nejsladší. Můžeme-li vědomě cítit působení těchto magnetů ve svém životě, pak každá myšlenka, kterou budeme mít, bude sladká, a všechno, co je uvnitř nás, kolem nás, před námi a za námi bude veškerou dokonalostí.

Pokusme se tedy milovat Boha a buďme Mu oddaní a odevzdaní, neboť naše Božskost pochází od Něho. Naše Božskost a Jeho Božskost patří k sobě, jako kapka a oceán. Na druhou stranu musíme vědět, že oceán má schopnost vážit si malé kapky nekonečně, nekonečně více, než si malá kapka může vážit Oceánu.