Říkal jste, že nebožské síly jsou stále bdělé a plné energie a hledají nějaké otevření se, kdežto božské síly jsou klidnější, protože vědí, že Nejvyšší nakonec zvítězí. Je něco, co můžeme dělat, abychom inspirovali božské síly, aby byly tak bdělé a energetické jako nebožské síly?

Sri Chinmoy: Dítě má takovou lásku a obdiv pro svého otce, že se jej snaží neustále napodobovat. Chodí-li otec určitým způsobeni, dítě chce chodit také tak. Zpívá-li otec určitou melodii, dítě se pokouší zpívat tu samou melodii. Když otec vidí, že je celým světem dítěte, že je celou jeho existencí, v tu chvíli je nejen šťastný a hrdý na své dítě, ale také se snaží chovat se více božským způsobem. Není to jen otec, kdo má schopnost inspirovat dítě. Dítě má také schopnost inspirovat otce tím, že se pokouší napodobovat jeho dobré vlastnosti.

Když něco děláme a druhý člověk přijde a pozoruje nás, okamžitě se to snažíme dělat lépe. Když meditujeme a někdo se na nás dívá, naše meditace jde vysoko, výše, nejvýše. Podobně když kosmičtí bohové a bohyně vidí, že jsou pozorováni, oceňováni a obdivováni, jejich spící dobré vlastnosti jsou probuzeny a začnou fungovat dynamičtěji.

Nejvyšší Matka je vševědoucí, všemocná a všudypřítomná. Ale podle určitých škol indické filozofie se stává dynamickou, když jedno z Jejích dětí cítí a oceňuje Její nekonečné Schopnosti. Ne kvůli lichocení oddaného, ale protože Jí oddaný připomněl Její Schopnosti, sesílá na něj požehnání svého Soucitu. Sám nemusí vlastnit ani jedinou tuto schopnost. A jen proto, že si všiml Jejích božských Schopností, Ona používá tyto Schopnosti za něj. Takže když upřímně oceňujeme, obdivujeme a zbožňujeme kosmické bohy a bohyně a jejich schopnosti, jsou více nakloněni používat tyto schopnosti, aby nám pomohli.

Můžeme oceňovat, obdivovat a zbožňovat určité postavy světa, ale nemáme je rádi a určitě se jimi nechceme stát. V případě Nejvyššího — nejenže Jej oceňujeme a obdivujeme, ale také Jej milujeme. A tím, že Jej milujeme, stáváme se s Ním jedním. Když pozorujeme Jeho božské Vlastnosti a Schopnosti s láskou a oddaností, vědomě se s nimi sjednocujeme. Od oceňování přejdeme k lásce a z lásky vejdeme do jednoty. Takže tím, že budeme milovat všechny dobré vlastnosti kosmických bohů a bohyní a Nejvyššího, můžeme dosáhnout těchto vlastností ve svém vlastním životě.