Když dinosauři vyhynuli, přestaly existovat také jejich duše, nebo jsou na zemi lidé, kteří kdysi byli dinosaury?

Sri Chinmoy: Některé duše už se nechtěly inkarnovat, nechtěly dělat pokrok na planetě Zemi. A tak vstoupily do světa duší a zůstaly tam. Naproti tomu některé duše chtěly být součástí Božího projeveného stvoření. Chtěly dělat pokrok na planetě Zemi, a tak vstoupily do procesu evoluce a začaly se rodit v různých podobách jako zvířata a lidské bytosti.