Je vždy pro tvé žáky nejlepší, aby se pokusili vidět tě mnoho hodin denně na fyzické úrovni?

Sri Chinmoy: To záleží na žákovi. Někdy, když může žák vidět svého Mistra hodiny a hodiny denně na fyzické úrovni, žák zapomene, kdo je Mistr na duchovní úrovni. Problém je v tom, že si žáci někdy tvoří ve své mysli obraz toho, jak má božství vypadat. Pak, když vidí svého Mistra trpět nebo dělat různé věci na lidské úrovni, nemohou ve svém Mistrovi cítit Božskost. Když vidí, že se jejich Mistr chová jako obyčejná lidská bytost, je to pro ně někdy těžké mít víru ve svého Mistra. Neuvědomují si, že když se někdo topí, mistr musí vstoupit do vody, aby toho člověka zachránil. Jestliže by Mistr zůstal na břehu, jestliže by zůstal na nejvyšší úrovni světla a blaženosti, pak by nebyl schopen pomoci lidským bytostem. To je důvod, proč se musí duchovní Mistr někdy chovat jako obyčejná lidská bytost.

Také ale platí, že jestliže žáci, kteří jsou fyzicky blízko Mistra, správně využijí příležitosti, budou cítit, že mají obrovské štěstí. Mohou-li si ve své mysli udržet božský aspekt svého Mistra, dokonce i když se stýkají se svým Mistrem na fyzické úrovni, pak jsou schopni jít velmi vysoko a velmi hluboko. Budou vidět, že jejich Mistr může trpět nachlazením nebo horečkou jako obyčejná lidská bytost. I přes tyto věci byl schopen realizovat Boha. Tito žáci pak cítí, že i oni mohou realizovat Boha. Řeknou: „On je stejný jako my. Může-li realizovat Boha, proč bychom to nedokázali my?“

Někteří žáci jsou schopni vidět svého Mistra jen několikrát za rok a možná jen čtyři nebo pět sekund. Po zbytek času tito žáci nevědí, co jejich Mistr dělá, ale vždy cítí, že je v transu. Možná, že si jejich Mistr v té chvíli jen vykládá nebo čte noviny, ale protože oni cítí, že je ve své nejvyšší meditaci, okamžitě jejich láska a oddanost roste.

Protože mě mí žáci mohou na fyzické úrovni vidět na hodiny a hodiny, je pro ně obtížné udržet si svou nejhlubší víru ve mne a jejich nejvyšší lásku ke mně. Žáci, kteří jsou tisíce kilometrů daleko, mohou cítit: „Ach, jsem si jist, Mistr teď medituje.“ Ale ti, kteří mě vidí na fyzické úrovni, budou například říkat: „Ach, vidím, že Mistr hraje jen tenis.“ Nemáte tušení, co dělám na vnitřní úrovni, zatímco hraji tenis. Ať už odehrávám míč nebo se nestrefím, jsem stále v kontaktu se svým Nejvyšším. Také ale platí, že tenis má zvláštní vnitřní význam; je to hra o lásce a službě. Můžeme-li v duchovním životě milovat Boha a sloužit Bohu modlitbou a oddaností, získáme od Něho hodně.

Zkuste vidět božský aspekt uvnitř svého Mistra tak často, jak je to možné. Pak bez ohledu na to, kde se nacházíte, ať už jste před svým Mistrem, nebo tisíc mil daleko, budete se moci nadechovat božského dechu, který Nejvyšší ze Své nekonečné Štědrosti dal vašemu Mistrovi.