Pokud se snažíme vstoupit na vyšší úroveň vědomí, jak si můžeme být jisti, že to děláme Božím způsobem, a ne pouze s pomocí své vlastní moudrosti, jak jít nahoru?

Sri Chinmoy: Poznáte to ze své vlastní oduševnělé modlitby a ze své vlastní hluboké meditace. Na začátku vám vaše meditace řekne, že výška vaší moudrosti a výška Boží moudrosti jsou zcela odlišné. Ale když se vaše meditace stane velmi hlubokou a opravdovou, přestanete mít svůj vlastní způsob myšlení. Váš vlastní způsob bude osvícen nebo zcela vyřazen, a zůstane jen jeden způsob, který přijmete ochotně, radostně a nepodmíněně, a tím je Způsob Nejvyššího.