Jedna moje část říká, že je lepší utratit všechny peníze na duchovní účely, ale druhá zase říká, že by bylo moudřejší šetřit peníze na dobu, kdy je budu potřebovat.

Sri Chinmoy: Musíte použít svoji moudrost. Jedna věc je utratit tisíce dolarů za šaty a šperky, a druhá je dát peníze na něco, co vám pomůže udělat duchovní pokrok. Musíte vědět, co chce duše a vždycky poslouchat hlas duše. Někteří žáci věří v duši jen tehdy, když říká věci, které chtějí slyšet jejich vitálna a mysli. Jinak říkají: „Co je duše? Kdo to je? Kde je? Moje lidské oko chce vidět solidní důkaz!“ Když se jim nelíbí poselství duše, zůstanou tito nešťastní žáci ve světě důkazů.

Dokud budu živ, určitě budu celému světu říkat, že duše existují. Pro mě jsou tělo, mysl a vitálno neskutečné. Pouze duše, která je věčná a nesmrtelná, je skutečná. Duše je jako velice zářivé dítě uvnitř nás. Jestliže si udržujete dobré spojení se svou duší, určitě vás vezme k Otci. Otec si s vámi rád promluví, protože vás k němu dovedla duše, jeho nejdražší dítě. Pokud těšíte božské dítě uvnitř vás, jež má volný přístup k Absolutnímu Pánu Nejvyššímu, je potom velice snadné Otce vidět.

Ptáš se, jestli bys měla šetřit peníze pro případ, že jednou budeš muset jít do nemocnice, nebo jestli bys je měla utratit nyní za něco, co ti pomůže udělat duchovní pokrok. Je to věc víry. Duchovní lidé cítí, že pokud budou muset jít do nemocnice, Bůh přivede někoho, kdo se postará o jejich nemocniční účty. Takovou víru mají v Boha. Skutečně duchovní člověk se nebude přespříliš starat o budoucnost. Pro něj je Bůh doktorem, nemocnicí, životem, smrtí, vším. Ostatní si mohou odkládat peníze na dobu, až jim bude padesát, sedmdesát nebo devadesát. Ale Bůh vás může vzít z tohoto světa během pěti sekund, bude-li si to přát. Jestliže budete mít peníze v bance na neurčito, jednoho dne vás doprovodí do rakve nebo do hrobu. Ale nikdy vás nebudou schopné vzít do Nebe. Nikdy!