Když tě žáci doprovázejí na tvých výletech do jiných zemí — například na vánočním výletě — co přijímají od těch zemí a co mohou nabídnout?

Sri Chinmoy: Když žák doprovází svého Mistra na duchovní cestu do jiné země, získá ve svém vnitřním životě nové světlo a zároveň dává nové světlo místu, které navštěvuje. Na materiální úrovni dáváte svoji sílu peněz stovkám obchodů, což jim tvoří veliký rozdíl. Na duchovní úrovni dáváte svoji sílu duše. Lidé v těchto zemích vidí ve vašich tvářích a očích něco oduševnělého, co nevidí u svých sousedů a známých, protože se modlíte a meditujete. Jezdíte na tyto výlety nejenom, abyste něco dostali, ale také abyste něco dali. Dostáváte to, co vám tyto země dávají a dáváte to, co máte. Potom budete mít s těmito zeměmi blízké spojení.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 6.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1098th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 6, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »