Jak můžeme porazit naše vady?

Sri Chinmoy: Na začátku svoje slabosti ve skutečnosti vědomě či nevědomě opatrujeme. Obvykle přijdou v podobě pokušení. Až budeme moudří, oddělíme sami sebe od slabostí. Cítíme, jak jsme byli hloupí, když jsme byli nejistí, žárliví nebo nečistí a chceme tyto slabosti porazit. Pokud je upřímně chceme porazit, nemůžeme být ani trochu ledabylí nebo laxní, musíme být naprosto odhodlaní. Odkud přichází odhodlání, které potřebujeme? Má jenom jeden Zdroj, a tím Zdrojem je Boží Soucit. Nakonec musíme jít ke Zdroji, abychom porazili naše vady, protože odhodlání, které potřebujeme, musí přijít od Boží Milosti.