Jak můžeme porazit naše vady?

Sri Chinmoy: Na začátku svoje slabosti ve skutečnosti vědomě či nevědomě opatrujeme. Obvykle přijdou v podobě pokušení. Až budeme moudří, oddělíme sami sebe od slabostí. Cítíme, jak jsme byli hloupí, když jsme byli nejistí, žárliví nebo nečistí a chceme tyto slabosti porazit. Pokud je upřímně chceme porazit, nemůžeme být ani trochu ledabylí nebo laxní, musíme být naprosto odhodlaní. Odkud přichází odhodlání, které potřebujeme? Má jenom jeden Zdroj, a tím Zdrojem je Boží Soucit. Nakonec musíme jít ke Zdroji, abychom porazili naše vady, protože odhodlání, které potřebujeme, musí přijít od Boží Milosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 6.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1098th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 6, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »