Je duše Ameriky stále tak vnímavá k duchovnímu poselství, které nabízíte, tak jak byla, když jste poprvé přišel do této země?

Sri Chinmoy: Když jsem přišel do Ameriky, přišel jsem s obrovským nadšením a radostí a s mnoha, mnoha pozitivními, osvěcujícími a naplňujícími vlastnostmi. Nesl jsem v sobě naději-oblohy a slib-slunce. V té době mi dala duše Ameriky a srdce Ameriky tu nejvřelejší odpověď. Ale bohužel, mysl, vitální a fyzické vědomí Ameriky nebyly připraveny přijmout mé světlo dokonce ještě předtím, než naše takzvaná manifestační práce začala.

Dokonce i teď má pro mne duše Ameriky bezmeznou, bezmeznou, bezmeznou lásku a uznání, a srdce má pro mě také bezmezné uznání, v závislosti na své kapacitě. Bohužel, další aspekty země zaostávají. Ale já se nikdy nevzdám — nikdy! I když opustím tuto smrtelnou schránku a přejdu za oponu Věčnosti, bude moje duše i nadále pracovat v a skrze fyzické vědomí, vitálno, mysl a srdce — a to nejen pro Ameriku, ale pro celý svět. Jsem vděčný, že si Nejvyšší ve mně vybral Ameriku a že Nejvyšší ve mně stále chce, abych byl v Americe. Mé srdce nekonečné vděčnosti budu vždy nabízet duši Ameriky.