Jak se můžeme zbavit našich nebožských vlastností?

Sri Chinmoy: Pokud dokážeš cítit, že ti není třicet nebo čtyřicet let, nýbrž jenom sedm, budeš schopen během jediného okamžiku odhodit mnoho svých špatných vlastností. Budeš schopen zahodit depresi, frustraci, pochybnosti, lenost, letargii a zejména neposlušnost, jako kdyby to byly staré, potrhané šaty.

Neposlušnost je mezi špatnými vlastnostmi žáků ta nejhorší. Pro sedmiletého chlapce nebo sedmileté děvče milovat svého otce a poslouchat ho nepředstavuje nesplnitelný úkol. Do čtrnáctého nebo patnáctého roku je poslušnost přirozená a spontánní. Neposlušnost obvykle začíná mezi sedmnáctým a osmnáctým rokem. Jakmile lidé dosáhnou dvaceti let, mohou na poslušnost zapomenout. Ve čtyřiceti nebo padesáti vedou svůj vlastní život! Pouze někteří velice šťastní žáci si udrželi poslušnost i po dvacítce. Takoví mají štěstí a štěstí mám i já.

Mezi všemi božskými vlastnostmi je poslušnost vrcholně důležitá. Jestliže máte vůči své duši, vaší nejvyšší části, opravdovou vnitřní i vnější poslušnost, budete milovat Boha, oddáte se Bohu a nepodmíněně se mu podřídíte. Všechny dobré vlastnosti žáků pochází z jediného zdroje, a tím zdrojem je poslušnost. Poslušnost je jako kořen stromu. Z kořene vyroste drobná rostlinka, a nakonec krásný strom s nesčetnými květy a plody. Bez kořene však nevyroste nic.

Pozoruji, že do myslí mnoha mých žáků vstoupilo stáří. Neustále myslí způsobem starých lidí. Musíte vyzvat své staré ideje, staré myšlenky a zvyky. Odmítněte svůj starý život! Dokážete-li upřímně cítit, že jste sedmiletým chlapcem nebo sedmiletým děvčetem, mnoho jedu z vaší mysli zmizí a vy budete schopni uniknout z džungle mysli. Do vašeho života vstoupí veliké nadšení a radost a také veliká láska k Bohu a k vašemu duchovnímu Mistrovi! Každý den uvidíte svůj život novým způsobem a znovu budete schopni vynést na povrch svoje sladké, sladší a nejsladší vlastnosti. V takovou chvíli budete rozkvétat jako květina, lístek po lístku. Pokud ale budete neustále myslet na to, že je vám třicet, čtyřicet, padesát, šedesát nebo sedmdesát, uvidíte, že všechny květiny ve vaší zahradě srdce jsou uvadlé; sami budete jako úplně uschlá květina. Pro sedmileté dítě neexistuje žádná pochybnost, deprese, frustrace nebo negativita. Dítě jenom skáče radostí a neustále si hraje v zahradě svého srdce.