Moje děti se chovají velice nebožsky a neposlouchají mě. V kterém věku dítěte už nejsou rodiče zodpovědní za jeho chování?

Sri Chinmoy: Od třinácti let nebudu nikdy, nikdy obviňovat rodiče za nedobré chování jejich dětí. Dokud jim není třináct, rodiče jsou zodpovědní za to, že se děti chovají správně. Po třinácti letech věku tě nikdy, nikdy nebudu obviňovat za to, že se tvoje děti nechovají dobře a chtějí opustit duchovní život.