Moje děti se chovají velice nebožsky a neposlouchají mě. V kterém věku dítěte už nejsou rodiče zodpovědní za jeho chování?

Sri Chinmoy: Od třinácti let nebudu nikdy, nikdy obviňovat rodiče za nedobré chování jejich dětí. Dokud jim není třináct, rodiče jsou zodpovědní za to, že se děti chovají správně. Po třinácti letech věku tě nikdy, nikdy nebudu obviňovat za to, že se tvoje děti nechovají dobře a chtějí opustit duchovní život.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 6.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1098th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 6, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »