Situace v Bosně mě velice trápí a hodně medituji v naději, že se prezident Clinton rozhodne správně. Zajímalo by mě, jestli existuje něco zvláštního, co bychom mohli dělat, aby to pomohlo přinést mír lidem v Bosně?

Sri Chinmoy: Pokud cítíme, že nějaký problém se nachází mimo naši skutečnost, nebudeme schopni jej řešit. Když v kterékoliv části světa vznikne nějaký problém, ihned ji musíme přenést hluboko do svého nitra. Musíme cítit, že je to část a součást našeho vnitřního bytí. Pokud chceme z duchovního úhlu pohledu udělat pro Bosnu něco zvláštního, musíme ji nejprve přinést do našeho vnitřního bytí. Potom určitě uvidíme a pocítíme, že existuje Někdo, kdo nám naprosto přesně řekne, co máme dělat. To je náš Vnitřní kormidelník. On je kormidelníkem, on je Lodí, on je Cestou a on Sám je Zlatým Břehem. Jakmile si uvědomíme, že Nejvyšší je kormidelníkem, Lodí, Cestou a Břehem, a že my sami jsme jen pasažéři v Jeho Lodi, budeme také vědět, že je Jeho svatou povinností nás převézt na Břeh. Naším úkolem je pouze být vědomou, oduševnělou a sebedávající částí této cesty.

Kdykoli uděláme nějaké rozhodnutí, obvykle přijde z naší intelektuální mysli, nebo řekněme z naší mysli moudrosti. Existuje však cosi nekonečně vyššího, než je naše lidská inteligence a lidská moudrost, a tím je Vůle Boha uvnitř nás. Neustále uplatňujeme naši individuální vůli. Každý chce, aby svět byl šťastný jeho vlastním způsobem. Já cítím, že když bude po mém, svět bude šťastný. Vy cítíte, že když bude po vašem, svět bude šťastný. Ale konkrétní způsob, jak být šťastný podle jednoho člověka, nebo jeho způsob, jak přinést štěstí druhým, nemusí ve skutečnosti těm lidem přinést vůbec žádné štěstí.

Jak můžeme poznat Boží Vůli? Můžeme ji poznat díky naší modlitbě a meditaci a díky vědomému sebedávání světu, ve kterém žijeme a který považujeme za svůj vlastní, zcela vlastní. Když máme volný přístup do vnitřního světa aspirace a do vnějšího světa nesobeckého zasvěcení, poznáme a uvědomíme si Boží Vůli. A pokud nasloucháme Boží Vůli, všechny naše problémy a všechny problémy světa budou vyřešeny.