Co pro vás svámí Vivékánanda znamená osobně?

Sri Chinmoy: Svámí Vivékánanda je nezdolným duchem, který nám říká, jak milovat a uctívat Boha stvoření. Kdo by mohl naplnit Poselství Boha stvořitele, když nebude milovat Boha stvoření?