Narůstá všeobecný pocit, že pokud chceme dosáhnout mír nebo i jen přežít do budoucna, jsou nezbytné duchovní hodnoty.

Sri Chinmoy: Jestli chceme dosáhnout míru, jsou duchovní hodnoty vrcholně důležité, protože právě duchovnost vědomě ztělesňuje mír. Bez míru nebude žádná budoucnost.