Narůstá všeobecný pocit, že pokud chceme dosáhnout mír nebo i jen přežít do budoucna, jsou nezbytné duchovní hodnoty.

Sri Chinmoy: Jestli chceme dosáhnout míru, jsou duchovní hodnoty vrcholně důležité, protože právě duchovnost vědomě ztělesňuje mír. Bez míru nebude žádná budoucnost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 6.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1098th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 6, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »