Je síla poslušnosti jediným způsobem, jak potěšit Boha stálou dokonalostí aspirace?

Sri Chinmoy: Hovořil jsem o poslušnosti a odevzdání. Nyní si přeji říci, že pokud je poslušnost hledajícího šťastná, radostná, bezesná a bezdechá, pak může hledající rozhodně těšit Boha. Ale není to jediný způsob, ne! Je mnoho způsobů. Někdo řekne: „S poslušností chci běžet nejrychleji a těšit Boha Jeho vlastním Způsobem.“ Někdo jiný řekne: „Chci běžet nejrychleji a těšit Boha prostřednictvím aspirace.“ Někdo další řekne: „Chci těšit Boha a běžet nejrychleji se svým odhodláním.“

Je tedy mnoho způsobů, jak těšit Boha a běžet nejrychleji. Pokud si vyberete cestu poslušnosti, pak si přeji říci, že tato poslušnost musí být radostná, šťastná a spontánně sebedávající. Tehdy se poslušnost jednotlivého žáka stává nejmocnějším způsobem, jak těšit Boha. Pokud chcete běžet nejrychleji po cestě poslušnosti, pak vaše poslušnost nesmí být vynucená. Nemůže vycházet ze strachu z potrestání za neposlušnost. Ne, musí vycházet z lásky.

Jestliže máte tento druh poslušnosti, budete přirozeně schopni běžet nejrychleji po cestě poslušnosti. Tehdy bude vaše aspirace automaticky stoupat jako plamen, vysoko, výše, nejvýše. Je to proto, že neustálá, bezesná a bezdechá poslušnost nemůže být oddělena od nejvyšší aspirace. Čím výše stoupá vaše aspirace, tím více si ceníte důležitosti poslušnosti. Podobně, čím více posloucháte Boží Vůli, tím výše se budete schopni dostat ve své aspiraci.

Musíme ovšem uvažovat ještě o jedné věci. Hledající často říká: „Když nepůjdu do školy a nebudu poslouchat učitele, pak mne potrestá. Jestliže pracuji v kanceláři a neposlouchám svého nadřízeného, pak mne propustí. Jestliže ale neposlouchám Boha, co se stane?“ Když žáci přestanou poslouchat Boha, většina z nich cítí, že zde není žádné potrestání. Potrestání zde je, ale nepřichází okamžitě. Pokud dnes neposlechnete Boha velmi závažným způsobem, pak může Bůh čekat deset dní, aby vás potrestal. Ale opět, během těchto deseti dní možná uděláte mnoho, mnoho dobrých věcí, abyste Boha potěšili, a tak vám Bůh může odpustit.

Mnohokrát se může stát, že uděláme obrovské chyby. Pokud ale nejsme okamžitě nebo v blízké budoucnosti potrestáni, cítíme: „Pravděpodobně nám Bůh odpustil nebo jsem možná žádnou chybu neudělal. Naše mysl nás přesvědčila o tom, že jsme udělali chybu, ale zřejmě se mýlila.“ Neposlušnost je ničivá síla v nás, která často sama sebe skrývá. Nacházíme důvody k jejímu ospravedlnění. Jestliže jsme ale učinili něco skutečně neduchovního, a nebyli jsme potrestáni, musíme cítit, že zatím nepřišel ten správný čas, nebo že nám Bůh odpustil díky síle našich dobrých skutků.

Existuje něco, co je nanejvýš důležité a čemu žáci nevěnují žádnou pozornost, a to jsou výčitky svědomí. Lidé tvrdí, že pokud litujeme svých činů, očišťujeme tím duši. Lítost neočišťuje duši; duše je nad tím. Lítost ale rozhodně očišťuje srdce. Jestliže hořce pláčeme, pokud uděláme něco špatně, pak uvnitř těchto slz budou výčitky svědomí a naše srdce bude očištěno. Pak nám naše srdce nedovolí udělat stejnou chybu v budoucnosti. Díky lítosti se srdce stane silným, silnějším, nejsilnějším, a bude se moci mysli postavit a nedat jí další šanci udělat stejnou chybu.