Někdy se obávám meditace. Čím to je?

Sri Chinmoy: Strach přichází z pocitu oddělenosti; bojíš se někoho nebo něčeho pouze proto, že sis s nimi nevytvořil jednotu. Pro malé dítě je jeho otec obrem; ale nebojí se ho, protože samo je veškerou láskou a náklonností svého otce. Nebojí se jej dotknout, neboť ví, že ho jeho otec neuhodí.

Musíš brát meditaci jako svého nejdražšího přítele, který tě vede k Bohu. Modlitba je tvůj přítel a meditace je tvůj přítel. Tito přátelé pro tebe udělají jen to dobré. Vezmou tě k tvému Nejvyššímu. Meditace není nic, čeho by ses musel bát; je to něco, co milujeme, opatrujeme a chováme jako poklad. Myslíš-li tedy na meditaci pozitivním způsobem, považuješ-li ji za něco, co je plné náklonnosti, lásky a starosti o tebe, nemůžeš se jí obávat.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 8.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1157th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 8, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »