Část IV

SCA 333-339. Obecné otázky

Je v pořádku, když žáci skládají duchovní písně, nebo jsou tvé písně vším, co je nám třeba?

Sri Chinmoy: Nemusíš si dělat starosti s psaním oddaných písní nebo básní abys vyjádřil tvé pocity nebo zvýšil svou oddanost. Napsal jsem jich víc než dost i za tebe. Mnohokrát jsem se ve svých písních ztotožňoval se svými žáky — s vašimi myšlenkami a pocity. V básni, kde říkám, jak jsem nemohoucí a neprospěšný, tam se nenacházím v nízkém vědomí. Ne. Když prosím Boha za odpuštění, jsem absolutně upřímný, protože se v tomto okamžiku naprosto ztotožňuji s tou či onou osobou.

Během mnoha let jsem napsat hodně básní a písní o lásce srdce, oddanosti a odevzdání se, o odpuštění a vděčnosti, abych nabídl světu inspiraci a aspiraci. Můžete-li se ztotožnit s mými písněmi, s mými knihami, mojí aspirací a mojí realizací, stanou se všechny vašimi vlastními. Pokud ale chcete skládat písně, je to v pořádku. Pokud cítíte, že to zvýší vaši aspiraci, pak to určitě udělejte. Ale pokud nemáte schopnosti skládat, neciťte se špatně. Pro váš duchovní pokrok to není vůbec nutné, vzhledem k tomu, že můžete získat stejnou inspiraci a aspiraci, když se ztotožníte se spisovatelem a skladatelem ve mně.

I když je Bůh nekonečný, nesmrtelný a věčný, vzhledem k mé lásce k Němu Jej mohu považovat za svého vlastního, zcela vlastního. Stejně tak, když zpíváš některou z mých písní co nejoduševněleji, když cítíš, že se tato píseň stala součástí tvého života, když pociťuješ, že každý tvůj dech je uvnitř oné písně, jak bys ji nemohl považovat za svou vlastní? Nikdy neřeknu: „Kradeš živoucí dech mé písně“. Naopak, budu velice šťasten, pokud budeš považovat mé písně za své vlastní.

Během včerejšího Mírového Koncertu jsem snesl shůry určité světlo, mír a blaženost. Když jsem meditoval, tyto božské skutečnosti mě naprosto rozechvívaly. Pokud někdo obdrží pouhou kapku tohoto bohatství, budu tou nejšťastnější osobou. Stvořitel není Sri Chinmoy, ale Nejvyšší ve mně. Takže jestliže On se se mnou dělí o svou Inspiraci, Aspiraci a Realizaci, proč bych se já o ně nemohl podělit s vámi? Je to jako když se podělíme o mango. Mohu-li se s vámi podělit o mango, má radost se zvětší. Nejvyšší mi dal ta nejlahodnější manga a požádal mne, abych se o ně podělil se světem. I když to byl Nejvyšší, kdo mi je daroval, dělám si na ně nárok jako na své vlastní. Vzhledem k mému pocitu jednoty s Ním necítím, že jsem získal tyto božské skutečnosti od třetí osoby.

Někteří duchovní Mistři radí svým žákům, aby vyjádřili svou kreativitu. Říkají: „Když něco stvoříš, naučíš se něco o kreativním procesu a budeš spokojenější“. Je to teorie o tom, že pokud dosáhneš něčeho prostřednictvím potu tváře, budeš si toho více vážit. Musíš-li si vydělat své vlastní peníze, pak si uvědomíš, jak je to obtížné, a budeš pak moudřejší v tom, jak je použít. Ale existuje také jiná teorie: jestliže ti tvůj otec dá vnitřní bohatství, potom můžeš ze svého duchovního života — ze své meditace a aspirace — také získat moudrost, jak jej správně použít.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 8.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1157th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 8, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »