Asi před dvaceti lety mě jeden přítel vzal s sebou, abych se na vás mohl podívat. Tenkrát jste meditoval v tichosti. Teď se zdá, že více mluvíte. Mohl byste nám prosím vysvětlit tuto změnu?

Sri Chinmoy: Dělám obojí. Občas medituji se svými studenty a jinými hledajícími po celé hodiny. Občas mám přednášky a odpovídám na otázky. Musíme vyživovat vnitřní i vnější život. Také mám Mírové Koncerty, jako byl ten, který jsem měl nedávno na Havaji. V takovou chvíli většinou zůstávám v tichosti. Hraji na řadu nástrojů a jsem v meditativním vědomí. K tomu také zpívám.

Někteří lidé získávají více radosti, když něco slyší, protože mají pocit, že to naplňuje jejich vnější smysly. Jiní zase cítí, že když jsme v tichu, když jsme v našem nejvyšším, v hloubce naší meditace, získáme více. Mistr tedy cítí, že když v rodině někdo chce nějaké konkrétní ovoce a jiný chce něco jiného, musí umět nabídnout obojí. Jsou dva lidé, kteří mají hlad po něčem jiném. Je to jako v restauraci. Vstoupí mnoho lidí, a každý má chuť na něco jiného. Restaurace má dostatek jídla, aby nabídla každému podle jeho potřeb. Nebo vstoupíme do zahrady, kde je mnoho květin. Každá květina nabízí něco zvláštního. Všechny jsou krásné a voní každá jinak. Někdy zůstávám v tichosti a v tichu nabízím to, co mám nabídnout. Kdybych si měl vybrat mezi řečí a tichem, rozhodně bych si vybral ticho, protože v tichu roste světlo a naše Božskost je nekonečně silnější.

Ticho a zvuk jsou jako rub a líc téže mince, jako krása a vůně květiny. Lidé však obvykle přijímají více, když jsem tichý a když nabízím mírové meditace. Dříve jsem měl přednášky, stovky a tisíce přednášek, na mnoha různých místech. Potom jsem dělal Mírové Koncerty. Měl jsem stovky Mírových Koncertů, většinou bez dalších rozhovorů. Mám pocit, že hledající, kteří přišli naslouchat mé hudbě, přijali mnohem více, než kdyby přišli na moji přednášku. Když mám přednášku a odpovídám na otázky, většinou krmím vnější mysl. Když se v tichosti modlíme a meditujeme, krmíme naše vnitřní bytí, naše aspirující srdce. Dvacet sedm let sloužím OSN. Téměř každý týden jsem měl přednášky a odpovídal na otázky. Posledních deset let tam chodím jenom meditovat a modlit se. Modlíme se a meditujeme v naprostém tichu a já cítím, že takto mohu nabídnout více.