Jak můžeme překonat naši neochotu?

Sri Chinmoy: Pokud víme, že máme udělat něco dobrého, musíme brát naši neochotu jako zlobivého chlapce, jako malého zlobivého bratra. Svému malému čtyřletému bratrovi řekneš: „Pojď jíst, máš tady jídlo,“ ale on jenom pobíhá kolem a nechce jíst. Co tedy uděláš? Chytíš ho a řekneš: „Musíš jíst. Jinak ti nedovolím tady zůstat.“ Napřed začne zlobit. Plácne tě, kopne tě a bude dělat všechno možné. Ale když pochopí, že jsi mnohem silnější než on, podřídí se. Takže neochotu musíme brát jako člověka, jako velice, velice zlobivého a darebného chlapce.

Musíš cítit, že tvoje vnitřní síla je nekonečně větší než síla toho malého zlobivého chlapce. Ty víš, že tvoje síla — tvoje fyzická, vitální a mentální síla, tvoje síla na všech úrovních — zdaleka překonává sílu toho malého hocha. Takže ho chytíš. Napřed bude zlobit, kopne tě. Potom se unaví. Zjistí, že jsi silnější, nekonečně silnější a potom zjistí, že to, co říkáš, je správné. Když je nevědomý, nechce se chovat správně, ale potom to udělá rád. Na neochotu musíš být velice, velice přísná. Brzo ráno, když máš vstát v šest hodin, ale přijde za tebou neochota a letargie, prostě na posteli vyskoč a začni zvedat ruce a nohy. Musíš na neochotu zaútočit prudce, rychleji než nejrychleji! Neochota je něco, co se v nás rozvíjí velice pomalu a je velice, velice ničivá. Zdrojem neochoty je mysl, nikoli tělo nebo vitálno. Pochází z mysli, která zlenivěla a je v ní letargie. Takže brzo ráno, nebo kdykoliv jindy, vynes na povrch srdce a dej sama sobě pocítit, že síla tvého srdce je daleko mocnější než síla tvé neochotné mysli.

Jak už jsem řekl, neochota s námi bude bojovat. I ten malý chlapec bude bojovat, ale jakmile zjistí, že jsi mnohem silnější, podřídí se a nakonec pocítí, že to, co po něm chceš, je pro něj správné. Vždycky tedy ber neochotu jako darebného, zlobivého chlapce.

Je zde sedm dívek. To znamená, že ihned půjdeme do sedmi vyšších světů!

K., teď máš šanci se na něco zeptat.