Mnoho lidí zde v Jižní Africe trpí každodenním násilím. Rád bych slyšel váš názor na příčiny násilí a případně nějaké poselství o tom, co s ním můžeme dělat.

Sri Chinmoy: Násilí způsobují bariéry vytvořené myslí. Mysl vždy rozděluje; získává obrovské uspokojení rozdělováním skutečnosti. Protože vnímá sama sebe jako oddělenou od ostatních, chce jim být vždy nadřazená. Uvnitř mysli je nepokoj, který někdy přechází v ničení. Dlouho před tím, než se násilí projeví navenek, je už ve formě myšlenek přítomné uvnitř mysli.

Pokud nasloucháme své mysli, když nám říká, abychom někoho uhodili, pak se mysl stává naším pánem. Je v nás ale vždy něco, co nám připomíná, že máme také jiného nadřízeného: srdce. Srdce chce na rozdíl od mysli pouze nastolit blízkost a jednotu; získává uspokojení ne z rozdělení, ale ze sjednocení. Srdce nám říká: „Tím, že někoho zničíš, nikdy nezískáš ani kapku radosti, budeš-li ho ale milovat, získáš trvalou radost. Proto se musíme modlit a meditovat, abychom zklidnili svou nepokojnou mysl a abychom osvítili svou neaspirující mysl. Když se nám podaří přeměnit mysl a žít v srdci, pak nemůže být žádné násilí.