Jsou vaše mírové koncerty v nějakém smyslu politické?

Sri Chinmoy: Je mnoho způsobů, jak přispět ke světovému míru. Mým způsobem je modlit se a meditovat a pořádat meditativní mírové koncerty. Politika je mi naprosto cizí a do politických kruhů se nevměšuji. Cítím lásku ke všem lidským bytostem a miluji tedy i politiky. Nemám však odvahu říci cokoliv k jejich politickým názorům.

Věnuji se duchovnímu životu od svého dětství. Jsem člověkem modlitby. Jsem studentem míru. Oddávám se umění sebeobjevování a žádám své studenty, aby činili totéž. Lidé ke mně přicházejí, když hladovějí po vnitřním míru, vnitřním světle a vnitřní blaženosti. Často, velmi často přišli politici, spolu s lidmi různých jiných povolání, aby se se mnou modlili a meditovali anebo zůstávali v meditativním vědomí, zatímco jsem hrál na hudební nástroje a zpíval.