Máte pocit, že se lidé na světě vzdalují od duchovního způsobu života, anebo cítíte postupné probouzení se směrem k duchovnosti?

Sri Chinmoy: Je mým osobním přesvědčením, že lidé jsou více probuzeni a že se obracejí ke světlu více než dříve. Před třiceti nebo čtyřiceti lety byla doba, kdy mír byl pouhým slovem ze slovníku. Lidé to slovo používali, ale bez skutečného významu; dokonce se ani nestarali o to dozvědět se, co znamená. Ale nyní je na zemi mnoho lidí, kteří velmi upřímně věří v mír a chtějí vést život míru. Ještě stále nejsme zcela probuzeni, ale přinejmenším nyní upřímně cítíme nejvyšší potřebu světového míru.

Takže svět se vyvíjí směrem k přijetí míru a světla. Někteří jedinci přijímají toto poselství vědomě, zatímco jiní jej přijímají nevědomě. Další si ho vědomi nejsou a nestarají se o něj. Ale mluvíme-li o většině, pak musím říci se vší upřímností, že se ke světlu obrací více lidí než dříve.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1284th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »