Co vás inspirovalo k tomu, abyste se dal na tuto cestu míru?

Sri Chinmoy: Když se modlíme a meditujeme, přijde čas, kdy dostaneme vnitřní poselství. Můžeme říci, že něco uvnitř nás nás pobídne, abychom něco udělali. Já se modlím a medituji po mnoho let. Vnitřní Hlas hluboko v nitru, který nazýváme Hlasem Vnitřního kormidelníka nebo Boha, mě požádal, abych Mu sloužil nabízením modliteb a meditací širému světu a sdílením poselství míru s ostatními.

Zde jsme všichni studenty míru. Mír je společným předmětem, který všichni studujeme ve stejné škole — ve škole našeho srdce. Cokoliv jsem se naučil ohledně míru, přišel jsem sem, abych se o to s vámi podělil. A zároveň jsem se od vás přišel učit. Nejsem jenom učitelem, ale také studentem. Stále se učím a učím, protože mír je předmět, který je obsáhlejší než nejobsáhlejší.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1284th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »