Jak můžeme přemoci nejistotu?

Sri Chinmoy: Nejistota přichází, když se oddělujeme od ostatních a když máme pocit, že nám jsou ostatní nadřazení nebo že jsou silnější než my. Když ale dokážeme mít dětské srdce a cítit svou jednotu s ostatními, pak nemůžeme být nikdy nejistí. Pěti nebo šestiletý chlapec není nejistý, když vidí, jak silný je jeho otec. Ne, chlapec cítí, že síla jeho otce je celá jeho. Když jeho otec koupí novou značku auta, chlapec řekne světu: „To je moje auto.“ Ztotožnil se se svým otcem do takové míry, že vůbec neváhá tvrdit, že auto jeho otce je jeho vlastní. Jeho otec neřekne: „Ty blázne, že je to tvé auto?“ Naopak, otec je hrdý na to, že dítě považuje jeho majetek za svůj vlastní. Podobně když prohlásíme Boha za svého vlastního, zcela vlastního, Bůh nám dá svou Nekonečnost, svou Nesmrtelnost, své Všechno. Ale běda, my o Něj nestojíme; snažíme se od Něj získat pouze kapku nektaru blaženosti a pak sami sebe oddělujeme. Proto jsme nejistí.