Měli by se vaši žáci pouze snažit vidět Nejvyššího ve vás a meditovat na Něj?

Sri Chinmoy: Protože jsem o trochu pokročilejší než vy, mohu vidět svého Milovaného Nejvyššího ve všech a v každém z vás. Šrí Rámakrišna říkával Vivékánandovi: „Vidím v tobě samotného Boha. Mohu s ním mluvit tváří v tvář.“ Lhal, až se hory zelenaly? Nikdy! Byl to jeho pravý vnitřní prožitek.

Vy můžete udělat totéž. Nejdříve si zkuste představit Nejvyššího ve mně. Pak ve mně můžete zkusit cítit Jeho Přítomnost. Stejný Nejvyšší je pochopitelně i ve vás, ale je pro vás nekonečně, nekonečně těžší cítit Přítomnost Nejvyššího ve vás samých než představit si nebo cítit Jeho přítomnost ve vašem Guruovi. Je pro vás mnohem snazší nalézt a získat Nejvyššího ve mně. Prosím vás tedy, abyste se silou své představivosti a inspirace snažili cítit Nejvyššího nejprve ve mně. Teprve pak budete schopni vidět a cítit totéž v sobě. V tu chvíli bude hra dokončena.