Říkáte, že vaše je cesta, nikoliv náboženství. Potom, co Mistr odejde, se z toho ale stává náboženství — jako například buddhismus — a stojí proti ostatním náboženstvím.

Sri Chinmoy: Pokud jde o mne, mluvím pouze o duši. Mou filozofií je to, že duše je jedinou skutečností a v každém okamžiku bychom jí měli naslouchat. Neřekl jsem jediné slovo proti žádnému náboženství. Naopak jsem vyjádřil největší lásku, obdiv a úctu ke Spasiteli Kristovi, Buddhovi, Sri Krišnovi a duchovním Mistrům spojeným s jinými náboženstvími. Proč by se tedy z mé cesty mělo stát náboženství a stát proti ostatním náboženstvím? Z mých spisů vyjde jasně najevo, že jsem nebyl člověk, který by se přímo nebo nepřímo pokoušel založit nové náboženství. Po mém odchodu svět uvidí pouze mé dílo.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1284th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »