Říkáte, že vaše je cesta, nikoliv náboženství. Potom, co Mistr odejde, se z toho ale stává náboženství — jako například buddhismus — a stojí proti ostatním náboženstvím.

Sri Chinmoy: Pokud jde o mne, mluvím pouze o duši. Mou filozofií je to, že duše je jedinou skutečností a v každém okamžiku bychom jí měli naslouchat. Neřekl jsem jediné slovo proti žádnému náboženství. Naopak jsem vyjádřil největší lásku, obdiv a úctu ke Spasiteli Kristovi, Buddhovi, Sri Krišnovi a duchovním Mistrům spojeným s jinými náboženstvími. Proč by se tedy z mé cesty mělo stát náboženství a stát proti ostatním náboženstvím? Z mých spisů vyjde jasně najevo, že jsem nebyl člověk, který by se přímo nebo nepřímo pokoušel založit nové náboženství. Po mém odchodu svět uvidí pouze mé dílo.