Jak si přejete, aby byla v budoucnu udržována čistota a podstata vaší cesty?

Sri Chinmoy: Nemusím se bát o to, co se stane v budoucnu, i kdybych za sebou nezanechal jediného dokonalého nebo prvotřídního žáka, o nepodmíněně odevzdaném žákovi ani nemluvě. Proč? Protože má díla mě budou zastupovat. Pravda, některé z mých spisů, maleb, ptáčků, písní, a tak dále mohou patřit do třetí nebo čtvrté kategorie, anebo dokonce nepatří do žádné kategorie! Některé z nich se však dotýkají samotné výšky Božskosti. Prapodstatu mnoha nejposvátnějších knih minulosti najdete v mých spisech. Složil jsem mnoho zbožných a oduševnělých písní. Také ptáčci duše mají hojné vnitřní světlo. Takže mé spisy, mé malby a má hudba, které jsou mými dětmi, budou dále projevovat mé světlo.