Proč jste cestoval do tolika zemí a tolik zemí a jednotlivců ocenil?

Sri Chinmoy: Někteří duchovní Mistři jsou přijímáni v té nebo oné zemi, protože jejich Božskost se nekonečně více projevuje na určitých místech. Avšak pokud jde o mne, byl jsem na mnoha místech. Cestuji ze země do země, pořádám mírové koncerty, medituji a skládám písně o duších zemí. Ptáte se proč? Pro mne je duše každé země skutečná; srdce každé země je skutečné. Vidím Božskost, která se snaží projevit v každé zemi a skrze ni, v každém jedinci a skrze něj a ve svých písních ji oceňuji a pokouším se vynést ji do popředí.

Když máte srdce oceňování, pak je všechno krásné; každý plátek květiny považujete za jedinečný a krásný. Můj malíček není tak silný jako můj ukazováček, ale mně připadá velmi půvabný. A palec je tak silný! Každého prstu, na který se tedy podívám, si cením. Můžete říci, že je ztrátou času tolik cestovat. Když však mohu jezdit ze země do země a ocenit někoho, kdo inspiroval lidstvo, anebo inspirovat někoho, kdo udělal něco velkého, pak cítím, že dělám věc, která opravdu stojí za to. Je to inspirace, co pozvedá celý vesmír. Bůh Sám byl inspirován, a proto tento vesmír stvořil.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 10.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2001.

Toto je 1284th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 10, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »