Někdy mám udělat spoustu věcí a nevím, jaké jsou mé priority.

Sri Chinmoy: Je-li někdo v duchovním životě, prioritou je vždy aspirace. Aspirace samotná je zasvěcením. Pokud aspiruješ, budeš vědět, co máš dělat. Aspirace má uvnitř poselství zasvěcení. Aspiraci nemůžeme oddělit od zasvěcení, ale aspirace musí přijít první. Pokud aspirujeme, je snadné vědět, co máme dělat, anebo komu máme sloužit. Ale pouhou službou je obtížné vědět, pro co aspirovat a jak aspirovat. Aspirace vždy předchází zasvěcení. Uvnitř aspirace je zasvěcení. Jsme schopni ocenit vůni, protože existuje květina. Pokud není žádné květiny, nemůže být ani vůně. Takže aspirace ti určitě řekne, jaké by měly být tvé priority. Uvnitř aspirace mohou být nalezeny všechny odpovědi.