Jaká je nejrychlejší cesta k trvalému překonání letargie?

Sri Chinmoy: Nejrychlejší cestou je opakování „Supreme“ tak rychle, jak je to možné. Nemusíte křičet z plných plic, ale musíte to slyšet; neprovádějte to v tichosti. Můžete sedět ve svém pokoji nebo kráčet na tichém místě, kde vás nikdo neuslyší, ale neměli byste to provádět vleže.

Zatímco opakujete „Supreme“, začněte u svých prstů na nohou a představujte si vše, co je ve vás. Myslete na své svaly, nervy, krev nebo na cokoliv, co chcete, a snažte se cítit, že Nejvyšší vstupuje do té určité části vašeho těla. Poté přeneste pozornost do dalších částí svého těla. Nemusíte vidět, co je uvnitř vašich nohou nebo vašeho srdce nebo mozku. Pouze si představte, že tam něco je a že se toho dotýká slovo „Supreme“. Pokud se letargie již usídlila ve vašem koleni nebo rameni nebo někde jinde, pak se musí této části bytosti dotknout skutečná Přítomnost Nejvyššího. A tak pokaždé, když řeknete „Supreme“ a opakujete to tak rychle, jak je to jen možné, pokuste se cítit, že do vás vstupuje Síla Nejvyššího, Život Nejvyššího a Božskost Nejvyššího.

Toto je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak porazit letargii, zatímco kráčíte nebo něco děláte. Pokud chcete porazit letargii, pak to pro vás není čas vstoupit do hluboké meditace; pouze nechte dynamický proud svého opakování proudit celým svým tělem. Pokud vstoupíte do vyššího stupně meditace nebo modlitby a budete se snažit být dynamičtí, můžete být úspěšní; ale poté, co modlitbu nebo meditaci ukončíte, dynamismus zmizí. Jméno Nejvyššího můžete ale opakovat kdykoliv. Je to jediný způsob, zejména pro mé žáky.