Jak můžeme použít naši představivost, abychom mohli spatřit naši duši?

Sri Chinmoy: Abychom mohli spatřit duši, nepoužíváme představivost. Když si budeme představovat a představovat naši vysokou, vyšší a nejvyšší meditaci, kterou jsme měli v minulosti, můžeme znovu do této meditace vstoupit a dát tak život naší současné meditaci. V takovém případě se z představivosti stane pevná skutečnost. Ale abychom mohli vidět duši, nepoužijeme představivost. Je pravda, že si můžeme něco představit, ale duše si na sebe může vzít jakoukoliv podobu, kterou si přeje. Můžeme si představovat duši, ale skutečnost může být naprosto odlišná. Abychom mohli vidět duši, musíme upřímně, oddaně a se sebedáváním aspirovat. Člověk může spatřit svoji duši pomocí aspirace, nikoli pomocí představivosti.