Udělá někdy duše při vybírání fyzického těla, mysli nebo vitálna pro naplnění svého úkolu chybu?

Sri Chinmoy: Někteří lidé říkají, že se to stává, ale podle mého názoru duše takové chyby nedělají. Duše se rozhodne podle svých možností na nejvyšší úrovni, ale může získat stejnou zkušenost jako lidská matka. Lidská matka chce mít velice dobrého syna, ovšem když se ze syna stane delikvent, řekne: „Udělala jsem chybu, když jsem tohoto člověka přivedla na svět.“ V případě duše se nejedná o chybu. Duše vidí určité možnosti a schopnosti. Může očekávat, že tělo, vitálno a mysl do určitého data něčeho dosáhnou, ale když vůbec neaspirují, nabírají zpoždění. Duše je velice krásná, ale tělo, vitálno a mysl mohou být velmi nebožské. V takovou chvíli můžeme jako lidské bytosti říci, že duše udělala chybu, ale problém je v tom, že tělo, vitálno a mysl nejsou tak duchovní jako duše.

Jestliže jsou členové nějaké rodiny velice nebožští, můžeme mít pocit, že ubohá duše přišla do špatné rodiny. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že duše si sama vybrala tuto rodinu, do které se inkarnovala. Když se pro něco rozhodnu, musím převzít veškerou zodpovědnost za tuto volbu. Duše očekává, že někdo bude velice dobrý, duchovní a božský. To není chyba, jde pouze o to, že duše začíná svoji cestu s určitou nadějí. Chyby děláme my, lidské bytosti, kvůli naší neustálé nejistotě, žárlivosti a nečistotě. Duše tímto netrpí. Duše řekne: „Přivedla jsem toto tělo, vitálno a mysl na svět, abychom udělali něco vznešeného a dobrého“, ale kvůli nevědomosti a mnoha špatným silám tělo, vitálno a mysl nejsou schopné vyhovět nárokům duše.