Ve kterém bodě svého života jsou hledající, kteří nemají vedení žijícího Mistra, odpovědní za poznání vůle své duše?

Sri Chinmoy: Pokud nějaký člověk nemá duchovního Mistra a nevede duchovní život, duše od něj nikdy nebude očekávat, že pozná její vůli. Jestliže však jde o upřímného hledajícího, jeho upřímnost tuto odpovědnost za poznání vůle duše sama vytvoří. Nemá-li Mistra, nevadí. Pokud člověk přijme duchovní život, nepotřebuje mít Mistra, aby poznal vůli své duše. Jeho nejvyšší upřímnost sama zjistí správnou odpověď. Když však hledající má Mistra, urychlí to jeho pokrok. Mistr může říci svým žákům: „Toto chtějí vaše duše.“ Jiné způsoby představují velice dlouhý proces. Nemáte-li učitele, může vstoupit pochybnost. Můžete říci: „Jsem jenom lidská bytost, nemám vyšší vedení.“ To je pochybnost o vlastní osobě. Dokonce i když jednáte správně, můžete mít pocit, že děláte něco špatně.

Jakmile přijmeme s velkou vážností a upřímností duchovní život, jsme zodpovědní za poznání vůle duše. Když nenasloucháme vlastní duši, vždy děláme chyby. Neznáme-li vůli duše, náš pokrok bude neobyčejně, neobyčejně pomalý. Musíme se snažit — pomocí modlitby, aspirace a sebedávání — poznat vůli duše. To je jediný způsob, jak poznat vůli duše.