Slyšel jsem, že lidé mohou přijmout vedení duše nejenom v průběhu meditace, ale občas i díky tomu, že zaslechnou tichý a klidný hlas zevnitř, nebo že napíší na papír otázku a potom naslouchají vnitřnímu hlasu a napíší odpověď, kterou uslyší. Mohl bys k tomu něco říci?

/Sri Chinmoy Můžeme naslouchat diktátu duše, nebo cítit přítomnost vnitřního hlasu, aniž bychom byli vedeni velice hlubokou meditací. Dokonce i uprostřed každodenního shonu můžeme slyšet vnitřní hlas, ale když meditujeme, je neobyčejně snadné naslouchat hlasu zevnitř. Když nepraktikujeme duchovní život, můžeme slyšet vnitřní hlas, dokonce můžeme i vidět duši, ale o našem zážitku budeme pochybovat. Řekneme si: „Toto nemůže být duše, tento hlas nemůže přicházet od duše.“ Jestliže však máme velice dobrou, hlubokou meditaci, můžeme tento hlas slyšet a také pozorovat duši s určitou vnitřní jistotou.

Meditace představuje nejlepší způsob. Jinak sice můžeme slyšet nějaký hlas, ale nebudeme mít jistotu, že to je hlas duše. Díky meditaci získáme jistotu, že slyšíme hlas duše, nebo že vidíme duši. Když nemeditujeme, budeme o sobě pochybovat. Dokonce i když spatříme duši, řekneme si: „Toto nemůže být moje duše.“