Když se zjeví nějaký duch, vidíme ve skutečnosti duši?

Sri Chinmoy: Duchové jsou nespokojené vitální bytosti. Duše není totéž, co vitální bytost. Nespokojená vitální bytost si na sebe bere podobu ducha. Duše miluje vše a zná vše. Nikdy by nehrála roli ducha. Duše přichází pro osvícení a dokonalost. Je absurdní říkat, že by si duše mohla vzít podobu ducha.