Když se na nějakém místě něco stane, má to význam i na úrovni duše?

Sri Chinmoy: Ano, když se stane něco velice významného, má to určitý zvláštní význam pro srdce toho místa nebo přímo s místem samotným. Pokud se děje něco velice duchovního, určitě je přítomna duše, a to místo je určitě duchovní. To se netýká hloupých, obyčejných a světských činností, ale jen velmi zvláštních událostí na určitých místech, které určitě navštíví Božskost duše, zůstane zde určitou dobu a bude pozorovat, co se děje. Je-li to nezbytné, danou událost osvítí nebo transformuje. Na druhou stranu, děje-li se něco pozitivního, duše daného místa se snaží urychlit putování hledajících.