Co se potom stane s tou zemí? Vezme si novou duši, nebo se bude rozvíjet nějakým úplně jiným způsobem?

Sri Chinmoy: Už se stalo, že duše určitých zemí si chtěly vzít lidskou podobu a Nejvyšší jim to schválil. Když duše nějaké země vstoupí do lidského těla, Nejvyšší stvoří novou duši a vloží ji do dané země.

Když si některé mocné duše určitých zemí vzaly lidské tělo, získaly velikou slávu, světovou slávu, protože dostaly vděčnost. Tyto duše mohly přijmout ohromnou náklonnost, lásku, vděčnost a obdiv, které jim nabídly, řekněme nevědomě, lidské bytosti, které v té zemi žily. Možná, že někteří vlastenci a revolucionáři uctívali svoji zemi. V Indii se zpívá:

"Janani janmabhumishcha swargadapi gariyasi" — Matka a mateřská země jsou nadřazeny i samotným Nebesům.

Když revolucionáři a vlastenci milují svoji zemi jako lidskou bytost, když ji obdivují, oslavují a uctívají jako hmatatelnou skutečnost, potom aspirace a oddanost lidských bytostí může duši země významně pomoci, když si vezme lidské tělo. To se stalo v případech některých duší zemí, ze kterých se potom stali králové, císaři a jiné světově významné osobnosti. Naproti tomu se z nich potom — až se stanou králi a císaři — mohou stát velice špatní lidé v budoucích inkarnacích, protože jejich těla, vitálna a mysli nebudou zcela aspirovat. To se už také stalo. Když byli dušemi zemí, byli schopni projevit svoji Božskost, ale jak si vzali lidskou podobu, do cesty duše se postavila temnota a nevědomost, kterou v sobě chová lidské tělo. V takových případech je vždycky pro duši neobyčejně obtížné projevit na zemi božské světlo.